Hanggliding at Badsberg

Waypoints for Tølløse:

 1. TKE.Waypoints.All.kml (KLM format) og TKE.Waypoints.All.kmz (KLZ format) er lister med mine 170 'kilde' waypoints for følgende waypoints-lister, samt nedenstående .klm-filer med opgaver.
  Der er her for hvert waypoint en label med en lidt længere beskrivelse af punktet, ofte med angivelse af farven på kirken (hvis denne er vendepunktet) og en evt. adresse.
  Punkterne angives i formatet hddd.ddddd, samt også i formatet hddd'mm.mmm i beskrivelsen.

  Mange punkter kan angives med få cifre efter decimalpunktummet
  (der skiller heltallige grader fra brøkdele af grader);
  3 cifre ved dd.ddddd og 4 cifre ved dd'mm.mmm, samt 5 cifre ved dd'mm'ss.

 2. TKE.Waypoints.Used.kml (KLM format) er de 101 punkter, som er anvendt i nedenstående opgaver.

 3. TKE-2013-06-24.wpt indeholder 103, inkl. de ovennævnte 101, waypoints i OziExplorer format for f.eks. GpsDump.
  Programmet GpsDump vil du sikkert kunne bruge til at læse punkterne ind i dit instrument.
  De fleste navne på punkterne er her bynavne.
  De længere labels med beskrivelserne af punkterne er desværre ikke med i denne fil.
  Denne fil kan også læses ind i Google Earth Pro.
  'Id' vil her stå ved flaget (ved min opsætning Google Earth), og navnet for punktet kommer op i beskrivelsen, man får, når f.eks. man klikker på flaget for punkter. Navne står også i listen til venstre i Google Earth.

 4. TKE-2013-06-24.GPX er et dump af 'waypoints' fra mit instrument.
  Dette dump med de 103 punkter er lavet den 24. juni 2013.
  Der er her lidt 'målestøj' på koordinaterne.
  Her er navnene blevet til 'ID' (som følge af et valg i GpsDump ved overførslen af punkterne til instrumentet), dvs. kombinationen af tre bogstaver og højde.
  Her i .gpx filen er også de opgaver med, som jeg valgte at have i mit instrument i 2013.
  Navnene på opgaverne er som i Flemming Halskou Lauridsens fremragende og imponerende system for liga-opgaver.
  (Dette system er desværre vist pt. (den 11. november 2018) 'offline', idet websiderne for DHPU er blevet flyttet.)
  Filen TKE-2013-06-24.GPX kan som ovenstående TKE-2013-06-24.wpt læses ind i 'Google Earth Pro'.
  Både 'ID' og navne står her ved flagene for punkterne (i min opsætning af Google Earth).
  Åbnes filen med valg af 'Opret KML LineStrings', så kan man også se og 'bladre' i de opgaver, jeg valgte at lægge ind i mit instrument.

Ligaopgaver for Tølløse, 2015-versionen - i .kml filer:

Opgaverne er placeret i en træstruktur, således at opgaver med en bestemt størrelse, retning og/eller klasse kan vises ved et enkelt klik i "Google Earth".

 1. Doglegs :
  1. by group
  2. by size, group and direction
  3. by size, direction and group
 2. Triangles :
  1. by group
  2. by size, group and direction
  3. by size, direction and group
 3. Big triangles :
  1. by group
  2. by size, group and direction
  3. by size, direction and group

Klik på et af ovenstående links, gem filen, og åben den med "Google Earth". Klik derefter på diverse felter ude til venstre i din "Google Earth"; og klik eventuelt også på en opgave vist i kortet - for at få en beskrivelse af opgaven.

Forklaring af termer:

Bemærk, at programmerne, der her er anvendt til at finde opgaverne, giver enkelte opgaver, der ikke bliver accepteret i systemet på www.dhpu.dk.
Et eksempel er trekanten Tølløse, Sorterup, Fodby, Tølløse - med korteste ben meget tæt på 28 %, 25.04 km af total 89.41 km.
Kontroller derfor, om opgaven er på www.dhpu.dk, eller tast opgaven ind på www.dhpu.dk, inden den flyves.
Filerne her gives uden ansvar!